drukuj

Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jednostki sporządzają sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat (wariant porównawczy), zestawienia zmian w funduszu oraz informacji dodatkowej. Sprawozdania finansowe oraz łączne sprawozdania finansowe są – zgodnie z § 34 ust. 9 ww. rozporządzenia – publikowane w terminie do dnia 10 maja roku następnego w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) jednostek sporządzających sprawozdania.

Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:Iwona WIlk
Odpowiada:Iwona Wilk
Wytworzył:Iwona Wilk
Data ostatniej zmiany:2020-05-27 14:33:37

Archiwum

Data Autor
2019-05-09 09:40 Iwona WIlk zobacz
2019-05-09 09:39 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 244