tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej - Curie
drukuj

Budżet

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jednostki sporządzają sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat (wariant porównawczy), zestawienia zmian w funduszu oraz informacji dodatkowej. Sprawozdania finansowe oraz łączne sprawozdania finansowe są – zgodnie z § 34 ust. 9 ww. rozporządzenia – publikowane w terminie do dnia 10 maja roku następnego w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) jednostek sporządzających sprawozdania. (za 2019 rok termin został przedłużony o 2 miesiące).

Artykuły

Osoby odpowiedzialne

Autor:Atrur Ciborowski
Odpowiada:Atrur Ciborowski
Wytworzył:Atrur Ciborowski
Data ostatniej zmiany:2022-05-09 13:42:25

Archiwum

Data Autor
2022-05-09 13:41 Atrur Ciborowski zobacz
2022-05-09 13:35 Atrur Ciborowski zobacz
2022-05-09 13:29 Atrur Ciborowski zobacz
2022-05-09 13:23 Atrur Ciborowski zobacz
2022-05-09 13:17 Atrur Ciborowski zobacz
2022-05-09 13:09 Atrur Ciborowski zobacz
2022-05-09 13:03 Atrur Ciborowski zobacz
2022-05-09 13:03 Atrur Ciborowski zobacz
2022-05-09 13:01 Atrur Ciborowski zobacz
2021-04-09 09:53 Atrur Ciborowski zobacz
2021-04-09 09:53 Atrur Ciborowski zobacz
2021-04-09 09:49 Atrur Ciborowski zobacz
2021-04-09 09:48 Atrur Ciborowski zobacz
2021-04-09 09:48 Atrur Ciborowski zobacz
2021-04-09 09:47 Atrur Ciborowski zobacz
2021-04-09 09:47 Atrur Ciborowski zobacz
2021-04-09 09:47 Atrur Ciborowski zobacz
2021-03-31 13:21 Atrur Ciborowski zobacz
2018-10-15 12:02 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1538