tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej

EBIP Łomża - SYSTEM INFORMACJI PUBLICZNEJ

Serwis BIP-Łomża jest serwisem umożliwiającym podmiotom publicznym posiadania własnego Biuletynu Informacji Publicznej. Służy on do publikowania informaji publicznych wymaganych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r Nr 112, poz. 1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68). System jest prosty w obsłudze, został stworzony dla użytkowników z każdym poziomem umiejętności korzystania z komputera: intuicyjna rejestracja, łatwe zarządzanie kategoriami, proste wprowadzanie informacji.

Informacje ogólne o BIP-ŁOMŻA

Bip-lomza.pl funkcjonuje w oparciu o autorskie oprogramowanie stworzone przez Fundację Przedsiębiorczości Akademickiej (we współpracy z firmą Mitoda). Umożliwia podmiotom wprowadzać dowolne informacje, które są publikowane i dostępne dla każdego użytkownika Internetu. System został stworzony na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r Nr 112, poz. 1198) oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 67, poz. 619). Spełnia on wymogi techniczne oraz formalne wynikające z powyżej ustawy oraz rozporządzenia.

Dane techniczne

Do stworzenia systemu zostało użyte oprogramowanie:

 • system operacyjny Linux,
 • serwer Apache,
 • baza danych MySQL

Hosting realizowany jest w oparciu o własną Serwerownię Parku Przemysłowego Łomża Sp. z o.o.

Połączenia są szyfrowane, stosowana technologia to: SSL.

Serwis działa w popularnych przeglądarkach: Internet Explorer 7.0, Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox, Google Chrome. Grafika strony jest na dobrym poziomie, nie powoduje zniechęcenia użytkownika do strony, a byćmoże nawet powoduje chęć ponownego jej odwiedzenia.

Unikalność podmiotu

Podczas rejestracji podmiotu, należy określić jego prefiks, który będzie cechą charakterystyczyną tego podmiotu, będzie ona tworzyła adres biulety. Po wprowadzeniu danego adresu podmiotu, zostanie wyświetlony jego indywidualny BIP.

Użytkownicy/Autoryzacja

Każdy BIP jest podzielony na dwa rodzaje uprawnień:

 1. Gość - gościem jest osoba, która ma uprawnienia jedynie do przeglądania informacji wprowadzonych przez administratora danego BIP.
 2. Administrator biuletynu - jest to osoba, która jest odpowiedzialna za zarządaniem BIP podmiotu, weryfikowana jest za pomocą znajomości login'u i hasła, wprowadzonego podczas rejestracji podmiotu. Do jej zadań należą:
  • dodawanie, edycja, usuwanie kategorii w biuletynie,
  • dodawanie, edycja wprowadzanych treści,
  • dodawanie, usuwanie załączników,
  • dokonywanie zapłat.

Archiwizacja

Wszystkie wprowadzone treści w BIP, zgodnie z ustawą są gromadzone w archiwum. Każdy poprzedni wpis przenoszony do archiwum, które jest dostępne dla każdego. Archiwalny wpis posiada oryginalną treść, załączniki, datę wprowadzenia, jego autora.

Kopia zapasowa

Cała baza danych podmiotów jest raz dziennie poddawana archiwizacji.

Aktualizcje

System jest stale rozwijany, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów systemu, problemu z wykonaniem czynności, prosimy o kontakt telefoniczny lub adres email, widnieją one w nagłówku strony.

Funkcjonalności systemu

Funkcjonalności można podzielić na dwie strefy:
 1. Gość
  • przeglądanie biuletynu, nawigacja po kategoriach zdefiniowanych przez administratora biuletynu,
  • przeglądanie wszystkich wpisów biuletynu, z widoczną datą wprowadzenia oraz autora,
  • wyszukanie podmiotu na stronie głównej EBIP Łomża,
  • dostęp do ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r Nr 112, poz. 1198),
  • dostęp do informacji o systemie,
 2. Administrator biuletynu
  • bezpieczne logowanie do systemu poprzez wprowadzenie login i hasło,
  • dokonanie opłaty abonamentowej poprzez moduł płatności,
  • po dokonaniu płatności otrzymanie faktury na adres e-mail podany podczas rejestracji,
  • edycja danych podstawowych podmiotu,
  • edycja elementów menu,
  • dodanie, usuwanie, zmiana nazwy kategorii,
  • dodanie, usuwanie, zmiana nazwy podkategorii,
  • przesunięcie pozycji kategorii w górę lub w dół,
  • dodanie gotowych elementów menu, które są wymagane ustawą,
  • wprowadzanie nowych wpisów lub edycja ostatniego z danej kategorii, za pomocą edytora WYSIWYG